27 Temmuz 2012 Cuma

Fonksiyonlar


Fonksiyonlar
C tabanlı dillerde her iş veya alt iş fonksiyonlar tarafından yürütülür.Fonksiyonların genel kullanım şekli, argüman tünelinden veri gönderip, bilgi
çıkışı beklemektir.Genel yazılışı inceleyelim:
function(argümanlar){ return argüman }
Gönderilen argümanlar herhangi bir türde olabilir, sayı, dizi fonksiyon...Buradaki tek dikkat unsuru argümanların her birine ayrı tanıtıcı
belirlenmesidir.Argümanlar birden fazlaysa birbirlerinden virgülle ayrılmaları gerekir:
(argüman1,argüman2,argüman3...) 
ECMAScript'in kullandığımız sürümünde, argümanlar için PHP veya Python dillerinde olduğu gibi varsayılan değer atanamaz.Değer atanmayan
argümanların tanıtıcıları yine tanımlanır ancak "undefined" türünde olurlar.Argümanlar sadece tanımlandıkları fonksiyonda çalıştırılabilirler.Global
blokta tanımlanan değişkenlere fonksiyonlardan erişilebilir.
Bir fonksiyonda en son, fonksiyondan geriye değer döndürülmesini sağlayan "return" ifadesi çalıştırılır.Eğer bu ifadeden sonra fonksiyonun içeriği
bitmediyse, ECMAScript bu içeriği görmezden gelir.
Fonksiyonlar çeşitli biçimlerde tanımlanabilir, ilk olarak tanıtıcı ve eşit işareti kullanarak klasik biçimde tanımlayalım:
var islem = function(){}
Biraz daha pratik olan diğer yöntemdeyse pek çok programlama dilinden alışık olduğumuz biçimde tanımlıyoruz:
function islem(){}
Örnek olarak argüman tünelinden aldığı iki sayının toplamı geriye döndüren bir fonksiyon tanımlayalım: 
function topla(sayi1,sayi2){
return sayi1+sayi2
}
Bu biçimlerde tanımlamalar genelde tercih edilse de, bazen programın akışına göre şekillenmesi gereken fonksiyon tanımlamaya ihtiyaç
duyulur.Bu durumda tanıtıcıların program çalıştırılmadan önce belirlenmek zorunda olması, pek çok dilde rastladığımız bir kısıtlamadır.Fakat ECMAScript'in Function() nesnesi sayesinde, kod bloğu tanıtıcı string tipinde belirtilerek, programın akışına göre şekillenen fonksiyonlar
tanımlanabilmektedir:
var topla = new Function("sayi1","sayi2","return sayi1+sayi2")
Fonksiyonların atama işlemleri diğer veri türleriyle aynı olsa da, fonksiyona ulaşıp çalıştırma işlemi ayrı biçimdedir.Bir fonksiyonu çalıştırmak için
tanıtıcıyla beraber argüman tüneli kullanılır.Burada argüman tünelinin veri transferi yapıp yapmaması farketmez.Örnek olarak hazırladığımız topla
fonksiyonunu kullanalım:
var sonuc = topla(5,4)
9
"sonuc" değişkeni integer türünde 9 değerini aldı.
Örnekteki topla() fonksiyonunda hem bilgi girişi hem de bilgi çıkışı yapılıyor, şimdi bilgi girişi veya çıkışı yapılmayan bir örneği inceleyelim:
>>> var durum = 'Negatif';
>>> var durumuAyarla = function(){
durum = 'pozitif'
}
Bu örnekteyse programın global bloğunda "durum" adında bir değişken ve "durumuAyarla" adında, "durum" değişkeninin değerini string tipinde
"pozitif" değeriyle değiştiren bir fonksiyon oluşturuluyor.Çalıştırıp deneyelim;
>>> durumuAyarla()
undefined
>>> durum
'pozitif'

...
Bir sonraki konu Parantez Blokları 
 
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder