1 Ağustos 2012 Çarşamba

Argümanlar

JAVASCRİPT FONKSİYON ARGÜMANLARI

Fonksiyonlar, sadece faaliyet alanlarında erişilebilir durumda olan değerler alabilirler.Bu değerlerin tanıtıcısı, fonksiyon oluşturulurken argüman
tünelinde yazılır.Fakat gönderilen argümanlar için tanıtıcı belirtmek zorunlu değildir, tanıtıcı olsun veya olmasın, fonksiyon içindeki "arguments"
tanıtıcılı değişken argüman tünelindeki tüm verileri saklar.
Diziler, tek tanıtıcının altında veri parçalarını tanıtıcıya ihtiyaç kullanmadan saklamayı sağlayan veri türüdür, örnek olarak herbiri tek başına bir
değer olan birkaç elmayı tutan sepeti düşünelim.Sepeti tutan el, programımızı çalıştıran browser olmalı :) Fonksiyonlardan bir sonraki konu
başlığında dizileri daha detaylı inceleyeceğiz.
Az önce sözünü ettiğim "arguments" değeri, fonksiyonların argüman tünelinden gelen tüm değerleri sıralı olarak saklayan bir dizidir.Tanıtıcısı olsun
veya olmasın, browserlar gönderilen tüm argümanlara erişmemizi sağlar.Bir örnek;

 >>> var argumanlar = function(){
return arguments;
}
>>> argumanlar(3,5);
3,5
>>>

Örnekte "argumanlar" adında, tek işlevi kendisine gelen argümanları geri döndürmek olan bir fonksiyon oluşturduk ve bu fonksiyona gönderdiğimiz
argümanların bize dizi tipinde geri döndüğünü gördük.Toplama örneğini "arguments" dizisinin elemanlarını seçip işlem yaptırarak yeniden ele
alalım:

>>> var toplama = function(){
return arguments[0]+arguments[1];
}
>>> toplama(3,5);
8

Bu örnekte arguments dizisinin ilk iki elemanını, tanıtıcıları olan sıra numaralarıyla seçtik ve toplamlarını bulup geri döndürdük.Dizileri henüz iyice
anlamadığınızı düşünüyorsanız endişelenmeyin, dizileri ayrı bir başlıkta detaylı biçimde inceleyeceğiz.
Fonksiyonların içinde kaç argüman tanımlandığını bulmak içinse, fonksiyon tanıtıcısının alt değişkeni olan .length değeri kullanılır.Örnek olarak,
argüman tünelinde tanımlanan değişkenlerin sayısını gönderen bir fonksiyon yazalım:

>>> function test(arguman1,arguman2){
return test.length;
}
>>> test()
2

 ...
 Bir sonraki konu : Fonksiyonlar için method ve alt değişken tanımlamak
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder