6 Ağustos 2012 Pazartesi

Fonksiyonlar için method ve alt değişken tanımlamak

ECMAScript'te, fonksiyonların her biri diğer dillerde rastladığımız "class"'lara benzer, alt değerler tanımlanabilir ve new operatörüyle klonlanabilir.
Alt değer tanımlamak için, fonksiyonun içindeki "this" değerine erişilir.Alt değerler fonksiyon bloğunun dışında da tanımlanabilir. Bir örnek;
>>> var islemci = function(){
this.aciklama = "merhaba dünya!"
this.toplama = function()
{
return arguments[0]+arguments[1];
}
this.cikarma = function(sonuc)
{
return arguments[0]-arguments[1];
}
}
>>> var islem1 = new islemci();
>>> islem1.toplama(3,5);
8
>>> islem2.cikarma(3,5);
-2
islemci adında, toplama cikarma methodlarını içeren bir fonksiyon yarattık ve ardındaki satırda, islem1 tanıtıcısına yeni bir islemci objesini
atadık.Bu kez, az önce yazdığımız islemci objesinde, prototypeı kullanarak yeni bir alt method yaratalım;
 >>> islemci.prototype.carpma = function(){
return arguments[0]*arguments[1];
}
>>> var islem2 = new islemci();
>>> islem2.carpma(3,5);
15
 prototype Klonlanabilir nesnelerin ortak etki alanına sahip olmasını sağlayan bir değerdir.Eğer prototypeı kullanmadan tanımlama yaparsak, alt
methodu olduğumuz objenin etki alanına yani içerdiği değerlere erişemeyiz.Buna bir örnek verelim:
 >>> islemci.prototype.aciklamayiGoster1 = function(){
return this.aciklama;
}
>>> islemci.aciklamayiGoster2 = function(){
return this.aciklama;
}

 Görevleri islemci objesine ait aciklama değerini döndürmek olan etki alanları farklı, iki tane fonksiyon tanımladık.İlk tanımladığımız fonksiyonu
deneyelim:
 >>> islemci.aciklamayiGoster1()
"merhaba dünya!"
 Gördüğünüz gibi, islemci nesnesine prototype köprüsünden erişti ve içerdiği değerleri aldı.Diğerini deneyelim:
 >>> islemci.aciklamayiGoster2()
undefined
Tanımlanmamış değer döndürdü çünkü etki alanı kendisiydi.sadece kendi içindeki ve window altındaki değerlere ulaşabilirdi.Elbette bu problem
çözümsüz değil, call ve apply methodları fonksiyonların etki alanını belirlememizi sağlar.

...
Bir sonraki konu Dışarıdan Erişime Kapalı Özellikler


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder